Advokatbyrån MMV-Avocats, grundad 2007 av Jacques Merret, är resultatet av den verksamhet som han drivit sedan 1995, och den breda erfarenhet som han fått sedan han började sin yrkeskarriär 1987.

MMV-Avocats består av företagsamma och kreativa advokater som tillför sina klienter allt det nytänkande och den juridiska säkerhet som är oumbärlig för deras företags framgång. I ständig eftersträvan på perfektion, MMV-Avocats kombinerar juridisk kompetens med en vid förståelse av de ekonomiska insatserna.

MMV-Avocats tillvägagångssätt i de uppdrag som denne anförtros, präglas av ett brett kunnande om företagsvärlden, rådgivning till företagsledare, ett tvärgående och skräddarsytt förfarande för att undvika och behandla risker och tvister, etik, kvalitet och reaktivitet.

Avsiktligen specialiserad i affärsjuridik, MMV-Avocats leder sina klienter i en personlig och hållbar relation tack vare sin mångsidiga och breda kompetens som tillåter denne att förutse klienternas utvecklingsbehov.

MMV-Avocats kulturella och professionella mångfald speglar dess ursprung: En självständig advokatbyrå som har förstått vikten av att kunna leda sina klienter och utvecklas i en omgivning som blir mer internationell för varje dag.

Alla uppdrag som anförtros MMV-Avocats kan utföras, enligt klientens behov, på ett av advokatbyråns tre arbetsspråk: franska, engelska eller svenska. Grundarens fransk-svenska kultur är ett unikt mervärde för den kundkrets som agerar i synnerhet på de fransk-nordiska marknaderna.

MMV-Avocats använder sig av rigorösa arbetsmetoder för att alltid garantera klienten en effektiv, snabb och operationell service.

MMV-Avocats mål är att alltid adaptera sitt tillvägagångssätt till sina klienters, som kräver kortfattiga och omedelbart användningsbara lösningar, en snabb reaktivitet, en flexibilitet och öppenhet när det gäller kostnader och arbetsmetoder för de juridiska och skatterättsliga uppdragen.

MMV-Avocats är måna om att skapa en hållbar relation med sina klienter; En perfekt kunskap om deras historia och aktivitet är därmed ett viktigt element för att kunna utföra det anförtrodda uppdraget.

För att kunna biträda sina klienter i deras internationella aktiviteter har MMV-Avocats utvecklat ett nära samarbete med andra advokatbyråer i de främsta europeiska städerna, särskilt genom nätverket Euréseau som MMV-Avocats representerar i Frankrike.

 

 
 
MMV - AVOCATS - 219, rue Saint-Honoré 75001 Paris - France - Tél. (33) 01.42.60.75.76 - Fax (33) 01.42.60.88.42 - email: