Jacques MERRET, född 1963
Advokat vid Paris Advokatsamfund, Delägare.

Diplomerad från Université de Paris II – Panthéon-Assas i affärs- och skatterätt, Jacques Merret började sitt yrkesliv 1987 i en internationell advokatbyrå specialiserad i affärsjuridik för att senare fortsätta sin karriär inom ”Corporate law”-avdelningen hos Price Waterhouse – Juridique et Fiscal där han erhållit en bred erfarenhet av allt från små och medelstora företag till Internationella koncerner.

Efter att ha grundat CABINET MERRET 1995, Jacques Merret har valt att utveckla sin verksamhet i Advokatbyrån MMV-Avocats, som han leder och till vilken han är grundare och delägare.

Jacques Merrets professionella praktik omfattar främst rådgivning inom företagsrätt (nyetableringar, nybildningar, företagsöverlåtelser och samgåenden), affärsrätt (kommersiella avtal – joint ventures) och arbetsrätt. Jacques Merret intresserar sig främst åt följande industrier och branscher: papper och massa, livsmedel, mekanik, läkemedel, kosmetika, inredning, emballage, hög teknologi, försäkring och återförsäkring, bank och försäljning. Han har i över 20 år biträtt och representerat flertalet företag inom ramen av deras etablering, utveckling och omstrukturering.

Av fransk-svenkt ursprung, Jacques Merret har en bred erfarenhet av affärsvärlden som han delar med sig av till företag från Frankrike, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Spanien, England, Nederländerna men också till amerikanska och kinesiska företag, genom att biträda dem i deras projekt. Hans arbetsspråk är franska, svenska, engelska och tyska.

Telefon : +33 (0)1.42.60.75.76.
E-post :


François-Xavier MARTIN-VIVIER, född 1971
Advokat vid Paris Advokatsamfund, Delägare

Diplomerad från Université de Paris II – Panthéon-Assas i affärs- och skatterätt och från Sorbonne Universitetet i Internationell handelsrätt, François Xavier Martin-Vivier har medverkat i grundandet av Advokatbyrån MMV-Avocats i vilken han är delägare efter att ha börjat arbeta på Cabinet Merret 1999.

François Xavier Martin-Viviers verksamhetsområde omfattar företagsrätt, avtalsrätt, arbetsrätt samt processrätt för tvister inom civilrätt, handelsrätt och arbetsrätt.

Han delar med sig av sin expertis och erfarenhet gällande de uppdrag som MMV-Avocats anförtros och ansvarar dessutom för klienternas tvister inom civil-, handels- och arbetsrätt.

François-Xavier Martin-Viviers är dessutom universitetslektor vid Université de Paris IV Sorbonne.

François Xavier Martin-Viviers arbetsspråk är franska och engelska.

Telefon : +33 (0)1.42.60.75.76.
E-post :

 

 

 
 
MMV - AVOCATS - 219, rue Saint-Honoré 75001 Paris - France - Tél. (33) 01.42.60.75.76 - Fax (33) 01.42.60.88.42 - email: